HİZMETLERİMİZ

Skolyoz Türleri

Skolyoz Türleri

Skolyoz Türleri

1. İdiopatik Skolyoz

2. Nöromusküler Skolyoz

3. Konjenital Skolyoz

   İdiopatik Skolyoz ; Omurgada yana doğru eğilme C veya şeklinde olabilir. En sık görülen Skolyoz türüdür...

   Nöromusküler Skolyoz ; İkinci en sık görülen Skolyoz türüdür...

   Konjenital Skolyoz ; Anne karnındaki bebeğin gelişimi sırasında ortaya çıkan omurga anomalilerine baplı bir Skolyoz türüdür...